Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell.

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 03-Sep 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,9

101,3

103,3

102,4

101,7

103,9

102,5

101,6

-

0,8

Mjukt bröd Bread

14,2

101,2

104,4

105,3

101,3

104,9

105,6

106,4

+

0,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

105,9

111,6

121,0

112,0

105,6

127,4

124,4

-

2,0

Socker Sugar

1,3

102,5

106,4

106,7

102,5

107,0

107,1

106,1

-

1,0

Margarin Margarine

4,2

99,1

102,5

104,0

99,4

103,0

104,2

104,7

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,6

101,0

103,6

104,3

101,8

103,8

104,9

104,6

-

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

102,2

107,6

113,2

103,2

108,6

113,9

113,7

-

0,1

Grädde Cream

3,4

101,5

104,8

108,4

102,8

103,8

109,0

108,9

-

0,1

Smör Butter

0,6

99,2

102,7

105,0

99,0

103,6

105,6

106,2

+

0,4

Ost Cheese

10,9

101,5

105,7

107,0

100,8

105,7

106,5

106,3

-

0,0

Glass Ice cream

3,6

99,0

99,2

99,4

100,2

98,8

100,2

100,9

+

0,8

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

101,3

105,4

108,5

101,7

105,7

108,8

108,8

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

104,4

107,8

110,2

105,6

109,0

109,9

110,2

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

108,1

107,9

109,9

109,0

110,0

111,1

109,5

-

0,8

Griskött Pig meat

5,3

112,9

113,9

112,8

115,7

113,6

113,2

115,0

+

2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

101,4

103,7

100,5

101,9

103,8

100,2

98,9

-

1,2

Annat kött Other meat

1,3

106,5

113,3

112,9

106,4

113,0

114,2

120,0

+

5,2

Kött Meat

14,4

107,6

109,6

109,0

108,8

110,2

109,6

109,8

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,5

104,1

106,8

105,7

105,9

107,0

106,0

104,7

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

105,3

108,0

107,1

106,9

108,4

107,5

106,9

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,4

103,4

106,6

107,7

104,4

107,0

108,1

107,7

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

105,5

106,5

103,5

105,8

106,9

106,6

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.