Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 03-Okt 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

107,1

97,9

107,5

90,7

-

15,6

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

104,5

96,7

102,8

86,0

-

16,3

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

115,1

104,4

78,8

78,5

-

0,4

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

106,4

96,8

96,4

90,1

-

6,5

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

111,4

99,1

109,2

94,1

-

13,8

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

108,1

98,8

100,7

87,4

-

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

134,2

137,0

137,8

128,4

-

6,8

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

112,9

97,3

109,7

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,4

114,6

113,6

112,0

110,8

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

113,3

105,8

109,5

106,2

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

134,7

96,5

161,9

109,7

-

32,2

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

129,5

99,8

150,7

109,3

-

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

131,4

143,6

126,0

88,9

-

29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

109,5

103,0

109,8

101,6

-

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

95,0

94,8

88,5

80,2

-

9,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

94,6

94,4

87,5

79,6

-

9,1

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

110,1

96,0

-

12,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

119,2

100,5

93,2

103,7

+

11,3

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

98,2

103,0

103,8

103,4

-

0,4

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

108,9

105,3

99,0

100,7

+

1,8

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

99,6

96,6

84,2

68,8

-

18,3

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

107,8

98,8

91,8

92,9

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

100,8

101,6

99,6

93,5

-

6,1

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

106,3

111,7

110,7

100,6

-

9,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

109,5

103,2

105,9

114,5

+

8,2

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

101,5

102,4

100,6

94,8

-

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

104,2

100,9

96,9

94,0

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

106,2

101,6

101,6

96,8

-

4,8