Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept 03 -Sept 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

..

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

105,1

103,4

101,3

105,5

101,8

101,6

109,4

+

7,7

dk

Danmark Denmark

106,6

107,7

105,6

108,0

105,1

104,6

107,2

+

2,5

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

115,0

 

-

gr

Grekland Greece

2102,1

2104,7

2108,9

..

..

..

119,2

 

-

es

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,3

103,1

104,1

103,7

102,8

104,1

108,4

+

4,1

ie

Irland Ireland

104,8

106,1

108,8

105,1

106,5

108,7

113,7

+

4,6

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

96,4

100,4

96,0

..

..

98,7

94,7

-

4,1

lu

Luxemburg Luxembourg

..

..

..

..

..

..

104,1

 

-

lv

Lettland Latvia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

112,1

112,3

119,1

109,6

110,1

117,4

..

 

-

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

109,4

 

-

at

Österrike Austria

..

..

..

..

..

..

105,0

 

-

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

101,8

101,5

102,5

101,8

101,4

101,5

105,1

+

3,5

ro

Rumänien Romania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

se

Sverige Sweden1

105,6

107,2

109,3

105,5

107,1

108,1

113,3

+

4,8

si

Slovenien Slovenia

114,2

116,1

121,5

115,6

117,1

121,9

133,4

+

9,4

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

..

..

..

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

104,3

103,7

106,2

104,0

101,2

106,5

113,2

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.