Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Sept

Sept

Sept

Sept

Sept 03 -Sept 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

..

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

110,1

98,3

106,3

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

110,9

100,1

96,4

110,8

99,0

99,9

101,5

+

1,6

dk

Danmark Denmark

107,4

96,9

92,5

104,3

91,3

92,8

95,3

+

2,7

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

125,4

 

-

gr

Grekland Greece

2106,4

2112,4

2122,2

..

..

..

116,0

 

-

es

Spanien Spain

103,0

100,3

105,8

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,6

100,3

104,0

103,7

101,1

108,8

99,6

-

8,5

ie

Irland Ireland

104,3

100,0

99,6

103,3

99,9

99,4

101,4

+

2,0

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,7

114,2

101,9

..

..

88,6

94,5

+

6,7

lu

Luxemburg Luxembourg

..

..

..

..

..

..

104,9

 

-

lv

Lettland Latvia

102,7

99,9

97,1

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

106,0

104,1

110,5

107,9

102,7

112,7

..

 

-

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

99,2

 

-

at

Österrike Austria

..

..

..

..

..

..

104,9

 

-

pl

Polen Poland

104,2

94,6

95,9

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

105,2

103,7

99,0

108,3

102,0

101,2

104,0

+

2,8

ro

Rumänien Romania

140,3

175,7

191,1

..

..

..

159,6

 

-

se

Sverige Sweden1

105,1

102,1

100,8

106,1

101,8

100,9

99,9

-

1,0

si

Slovenien Slovenia

109,0

109,9

113,5

110,6

111,4

114,1

112,1

-

1,7

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

..

..

..

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

108,3

103,3

110,0

107,3

99,5

114,9

108,7

-

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.