Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 546

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

1 941

2 094

Stut Bullocks

2 463

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 895

1 868

Tjur Bulls

2 558

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 952

1 961

Kviga Heifers

2 216

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 766

1 756

Ko Cows

1 987

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 396

1 363

Storboskap Adult cattle

2 295

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 730

1 718

Svin Pigs

1 302

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 102

957

Häst Horses

607

576

649

716

743

702

669

701

669

Får Sheep

499

705

551

485

399

398

427

460

637

Lamm Lambs

2 144

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

2 244

2 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Fr o m år 2003 redovisas endast årstal. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments. From year 2003 only annual figures are reported.