Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 03-Nov 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

102,6

 

108,7

109,1

105,6

109,7

109,0

108,8

-

0,1

Mjukt bröd Bread

14,0

100,4

103,1

106,4

100,7

103,5

107,7

109,4

+

1,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

149,6

152,4

157,2

158,5

152,6

152,6

141,5

-

7,3

Socker Sugar

S

103,8

S

S

113,5

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

98,3

S

S

98,5

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,5

104,5

109,5

111,9

106,5

110,1

112,3

112,6

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

102,0

106,6

111,7

103,1

107,5

112,4

112,4

-

0,0

Grädde Cream

S

100,4

S

S

100,4

S

S

S

 

S

Smör Butter

5,4

100,3

S

106,9

100,3

S

106,8

107,0

+

0,1

Ost Cheese

S

101,8

S

S

105,5

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

100,9

S

S

103,8

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,7

101,7

106,4

110,1

103,7

106,5

110,2

111,1

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

111,1

117,7

127,4

112,2

114,4

130,9

116,0

-

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,3

106,1

107,1

108,4

102,6

106,5

103,6

101,7

-

1,8

Griskött Pig meat

5,5

115,1

107,1

99,8

115,9

103,4

101,1

101,8

+

0,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

102,0

S

98,3

104,7

S

96,4

104,7

+

8,6

Annat kött Other meat

S

105,7

S

S

114,0

S

S

S

 

S

Kött Meat

14,9

108,5

107,1

103,3

109,7

105,2

101,9

103,8

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

107,8

111,3

108,8

110,7

112,2

108,4

106,5

-

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,0

108,1

109,5

106,6

110,4

109,2

105,8

105,6

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,5

105,2

108,2

108,8

107,4

108,0

108,5

108,4

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,0

108,6

109,9

107,1

108,8

109,9

109,9

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.