Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 03 -Okt 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

..

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

105,1

103,4

101,3

105,8

102,8

102,1

110,2

+

7,9

dk

Danmark Denmark

106,6

107,7

105,6

108,0

105,9

105,2

..

 

-

de

Tyskland Germany

105,2

104,1

104,2

104,5

103,1

105,1

107,6

+

2,4

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

101,5

103,7

108,1

..

..

..

121,1

 

-

es

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,4

103,2

104,2

103,4

102,9

104,8

108,9

+

3,9

ie

Irland Ireland

104,8

106,1

108,8

105,1

106,7

109,1

114,2

+

4,7

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

96,4

100,4

96,0

..

..

93,5

96,9

+

3,6

lu

Luxemburg Luxembourg

104,0

104,5

105,6

103,5

103,6

105,8

105,0

-

0,8

lv

Lettland Latvia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

112,1

112,3

119,1

106,6

110,0

118,5

..

 

-

mt

Malta Malta

..

..

..

104,1

101,1

100,8

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

108,3

 

-

at

Österrike Austria

102,0

100,5

102,8

100,7

99,8

104,8

105,3

+

0,5

pl

Polen Poland

106,7

109,5

113,0

..

..

114,0

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

101,8

101,5

102,5

100,6

101,0

101,7

106,5

+

4,7

ro

Rumänien Romania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

se

Sverige Sweden1

105,6

107,2

109,3

105,7

107,0

108,5

113,8

+

4,9

si

Slovenien Slovenia

114,2

116,1

121,5

113,6

117,3

122,1

134,7

+

10,3

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

108,4

103,1

109,1

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

104,3

103,7

106,5

103,8

100,9

107,8

111,8

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.