Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 03 -Okt 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

..

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

110,1

98,3

106,3

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

110,9

100,1

96,4

111,2

99,2

102,6

101,6

-

1,0

dk

Danmark Denmark

107,4

96,9

92,5

105,4

93,6

94,8

..

 

-

de

Tyskland Germany

107,3

100,4

101,4

107,0

99,3

103,2

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

106,1

113,6

123,0

..

..

..

114,6

 

-

es

Spanien Spain

103,0

100,3

105,8

..

..

..

102,0

 

-

fr

Frankrike France

103,5

100,1

103,4

101,7

99,8

107,3

98,1

-

8,6

ie

Irland Ireland

104,3

100,0

99,6

101,6

98,5

98,5

98,5

±

0,0

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,7

114,2

101,9

..

..

90,0

90,5

+

0,6

lu

Luxemburg Luxembourg

101,8

99,5

100,5

105,5

102,3

103,7

107,5

+

3,4

lv

Lettland Latvia

102,7

99,9

97,1

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

106,0

104,1

110,5

105,0

104,7

114,7

..

 

-

mt

Malta Malta

..

..

..

119,7

108,0

110,6

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

95,8

 

-

at

Österrike Austria

106,7

101,7

102,1

105,8

100,3

101,8

100,8

-

1,0

pl

Polen Poland

104,2

94,6

95,9

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

105,2

103,7

99,0

109,1

103,8

101,8

102,2

+

0,4

ro

Rumänien Romania

140,3

175,7

191,1

..

..

..

167,6

 

-

se

Sverige Sweden1

105,1

102,1

100,8

106,2

101,6

101,6

96,58

-

4,7

si

Slovenien Slovenia

109,0

109,9

113,5

109,3

109,4

116,7

113,8

-

2,5

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

106,4

106,2

101,9

98,4

-

3,4

uk

Storbritannien United Kingdom

108,3

103,3

110,0

106,5

100,9

115,2

108,6

-

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.