Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

1. Price Indices in the Food Sector.1

2000 = 100

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

Diff, %

 

 

 

 


Dec


Dec


Dec


Dec

Dec 03-
Dec 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

107,1

109,3

113,4

105,3

106,6

110,5

113,4

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

102,1

100,8

99,2

105,3

101,8

100,5

96,3

-

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 2
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products2

108,6

109,9

109,6

106,9

109,0

110,0

110,0

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)2
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products2

105,5

106,5

106,5

104,5

105,5

106,8

105,9

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)2
Consumer Price Index (CPI) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

104,6

106,6

107,0

103,3

105,5

106,8

107,1

+

0,4

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

104,6

106,7

 

103,2

105,5

106,8

107,2

+

0,4

Livsmedel, totalt Food, total

106,2

106,6

106,1

104,6

105,0

106,2

105,1

-

0,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

107,1

106,7

105,7

105,0

104,6

105,5

104,2

-

0,9

Totalt exkl moms Total excl VAT

105,5

106,5

106,5

104,5

105,5

106,8

105,9

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.