Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03-
Dec 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,7

107,1

109,1

103,2

105,1

108,1

109,7

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

107,0

115,1

120,9

104,3

105,7

113,7

123,6

+

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

112,0

116,4

124,3

114,2

105,9

119,9

128,3

+

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,5

100,7

101,5

100,9

100,5

100,8

101,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

108,8

112,9

116,5

109,3

110,3

115,5

116,6

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,0

106,0

110,3

110,3

107,1

108,7

105,4

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

111,1

118,6

124,1

104,9

114,7

121,2

124,5

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

104,8

107,2

109,9

102,7

105,7

107,4

111,1

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

102,9

105,6

108,2

99,3

103,6

105,6

109,0

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

107,2

109,3

113,5

105,5

106,3

110,6

113,1

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

107,2

110,2

114,7

105,0

108,5

111,3

116,1

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

104,7

107,0

109,5

102,8

105,7

107,0

110,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

106,5

109,4

113,3

104,4

107,8

110,2

114,7

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

107,1

109,3

113,4

105,3

106,6

110,5

113,4

+

2,7