Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03-Dec 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

109,3

101,9

117,5

93,9

-

20,1

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

107,4

97,4

110,7

89,1

-

19,5

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

78,4

122,8

107,7

80,0

78,3

-

2,2

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

109,9

102,3

97,7

92,7

-

5,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

113,7

100,7

118,7

97,1

-

18,2

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,3

111,6

101,9

108,2

90,0

-

16,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

136,8

142,4

145,8

129,3

-

11,3

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

97,3

109,7

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,0

114,5

113,2

111,0

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

105,0

108,7

107,3

114,7

+

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

149,7

110,4

176,5

104,4

-

40,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

110,6

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

153,7

141,5

111,0

162,3

105,0

-

35,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

121,4

115,0

111,8

109,7

-

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

107,9

109,5

105,1

112,4

104,7

-

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,3

86,9

92,7

92,5

80,2

79,8

-

0,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

92,3

91,8

79,3

79,6

+

0,3

- Kalv Calves

0,4

104,7

108,4

99,0

103,6

107,0

101,2

85,8

-

15,2

Svin Pigs

12,1

104,0

90,2

94,2

116,6

102,4

88,8

95,8

+

7,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

114,7

115,3

106,3

103,0

105,1

106,6

+

1,4

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

103,8

99,0

100,6

+

1,6

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

69,2

107,7

95,7

69,5

68,8

-

0,9

Djur Animals

26,9

101,1

93,0

91,3

106,3

98,5

86,0

89,2

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

99,4

100,2

98,2

92,5

-

5,8

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

107,9

110,8

112,3

93,4

-

16,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

107,9

96,3

97,1

105,8

+

8,9

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

100,4

100,9

99,2

93,0

-

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,7

94,2

102,9

99,9

93,6

91,4

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,8

99,2

105,3

101,8

100,5

96,3

-

4,2