Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2001


2002


2003


2004


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03-Dec04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,9

103,3

102,4

101,8

102,7

102,4

102,3

100,9

-

1,3

Mjukt bröd Bread

14,2

104,4

105,3

106,0

103,1

105,5

105,8

106,1

+

0,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

111,6

121,0

128,1

116,8

108,4

131,2

117,9

-

9,8

Socker Sugar

1,3

106,4

106,7

106,5

105,5

106,7

106,0

105,8

-

0,2

Margarin Margarine

4,2

102,5

104,0

104,6

98,6

102,3

104,8

103,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,6

103,6

104,3

104,7

103,2

103,5

105,2

103,8

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

107,6

113,2

113,7

103,8

108,7

113,7

113,7

+

0,1

Grädde Cream

3,4

104,8

108,4

108,7

102,3

105,8

109,2

109,2

-

0,0

Smör Butter

0,6

102,7

105,0

106,1

99,2

103,5

104,6

104,6

-

0,1

Ost Cheese

10,9

105,7

107,0

106,3

103,6

106,1

106,8

106,2

-

0,4

Glass Ice cream

3,6

99,2

99,4

100,6

99,3

99,4

100,2

100,3

+

0,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

105,4

108,5

108,8

102,7

106,2

108,8

108,7

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

107,8

110,2

111,5

104,3

109,7

112,0

110,8

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

107,9

109,9

108,5

108,0

105,3

105,9

105,4

+

0,1

Griskött Pig meat

5,3

113,9

112,8

113,2

114,9

114,1

113,7

112,9

-

0,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

103,7

100,5

100,9

102,0

101,4

100,5

100,8

+

0,3

Annat kött Other meat

1,3

113,3

112,9

116,2

111,3

114,6

112,9

117,4

+

4,1

Kött Meat

14,4

109,6

109,0

109,1

108,9

108,4

108,1

108,1

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,5

106,8

105,7

104,6

106,9

106,1

105,8

104,2

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

108,0

107,1

106,5

107,6

107,1

106,8

105,9

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,4

106,6

107,7

107,6

105,2

106,7

107,8

107,2

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,5

106,5

104,5

105,5

106,8

105,9

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.