Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 03 -Nov 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

104,7

2105,4

2107,1

2103,7

2104,2

2108,3

..

 

-

be

Belgien Belgium

2102,6

2103,1

2103,2

 

 

 

 

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

104,7

103,3

101,7

104,5

101,7

103,5

109,5

+

5,8

dk

Danmark Denmark

105,8

107,0

106,0

106,6

105,3

106,5

107,7

+

1,1

de

Tyskland Germany

104,1

103,6

103,9

103,7

102,9

104,6

107,1

+

2,4

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

..

..

..

..

..

..

119,7

 

-

es

Spanien Spain

2102,7

2103,8

2105,2

2102,2

2104,2

2106,5

..

 

-

fr

Frankrike France

103,1

103,6

105,0

103,1

103,4

106,2

109,7

+

3,3

ie

Irland Ireland

104,5

106,2

108,7

104,6

106,7

109,5

113,4

+

3,6

it

Italien Italy

2104,0

2105,2

2107,4

2104,3

2105,1

2111,3

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

96,4

100,4

96,0

..

..

97,9

102,3

+

4,5

lu

Luxemburg Luxembourg

103,6

104,8

106,2

103,7

104,7

107,7

106,9

-

0,7

lv

Lettland Latvia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

111,7

112,8

119,6

106,4

111,4

121,7

128,9

+

5,9

mt

Malta Malta

100,7

101,7

101,5

104,2

101,0

100,7

104,2

+

3,5

nl

Nederländerna Netherlands

2107,2

2108,4

2110,4

..

..

..

110,8

 

-

at

Österrike Austria

101,9

101,6

103,6

101,4

101,2

105,6

106,3

+

0,7

pl

Polen Poland

106,5

109,0

112,3

..

..

113,5

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2107,3

2103,4

2107,6

2105,8

2103,1

2107,5

..

 

-

fi

Finland Finland

102,2

102,8

104,2

101,6

102,2

104,5

107,8

+

3,2

ro

Rumänien Romania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

se

Sverige Sweden1

105,1

107,1

109,3

105,3

106,5

109,4

113,8

+

4,0

si

Slovenien Slovenia

111,9

115,4

120,9

111,1

116,2

122,0

134,5

+

10,2

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

107,9

104,9

110,2

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

103,6

103,2

105,8

104,1

100,8

108,5

111,4

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.