Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 03 -Nov 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

2102,8

2100,1

2103,6

104,3

101,1

110,3

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

..

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

110,1

98,3

106,3

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

110,9

100,1

96,4

110,7

96,0

100,8

101,0

+

0,2

dk

Danmark Denmark

107,4

96,9

92,5

104,3

94,1

95,2

94,8

-

0,4

de

Tyskland Germany

107,3

100,4

101,4

106,3

100,0

104,9

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

128,7

 

-

gr

Grekland Greece

106,1

113,6

123,0

..

..

..

119,4

 

-

es

Spanien Spain

103,0

100,3

105,8

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,5

100,1

103,4

103,9

99,9

109,8

100,7

-

8,3

ie

Irland Ireland

104,3

100,0

99,6

102,1

98,0

99,1

99,5

 

-

it

Italien Italy

2105,0

2106,4

2112,0

2107,7

2110,1

2120,1

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,7

114,2

101,9

..

..

98,7

95,9

-

2,8

lu

Luxemburg Luxembourg

101,8

99,5

100,5

105,3

102,1

104,8

108,1

+

3,1

lv

Lettland Latvia

102,7

99,9

97,1

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

106,0

104,1

110,5

103,6

106,8

118,2

103,0

-

12,9

mt

Malta Malta

109,4

110,3

106,1

124,2

107,1

115,9

98,5

-

15,0

nl

Nederländerna Netherlands

2105,9

2103,7

2105,9

..

..

..

105,4

 

-

at

Österrike Austria

106,7

101,7

102,1

105,6

99,8

103,1

101,8

-

1,3

pl

Polen Poland

104,2

94,6

95,9

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2106,5

2101,8

2105,2

299,1

2100,1

2105,2

..

 

-

fi

Finland Finland

105,2

103,7

99,0

110,3

104,3

103,2

103,7

+

0,5

ro

Rumänien Romania

140,3

175,7

191,1

..

..

..

166,0

 

-

se

Sverige Sweden1

105,1

102,1

100,8

105,8

102,2

100,7

97,1

-

3,6

si

Slovenien Slovenia

109,0

109,9

113,5

112,7

113,9

117,9

..

 

-

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

104,3

102,4

98,5

102,6

+

4,2

uk

Storbritannien United Kingdom

108,3

103,3

109,9

108,5

100,6

117,6

108,1

-

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.