Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 04-Jan 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

109,0

102,8

118,4

92,2

-

22,1

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

106,8

97,7

110,5

89,4

-

19,1

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

78,4

119,6

103,6

78,8

79,0

+

0,2

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

110,1

104,1

96,5

91,4

-

5,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

114,0

101,3

119,8

97,4

-

18,7

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,3

110,7

101,8

108,4

89,2

-

17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

138,3

142,5

147,4

124,2

-

15,7

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,5

114,6

113,5

110,2

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

116,8

113,6

110,5

104,6

-

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

148,1

110,1

176,5

103,4

-

41,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

110,6

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

153,7

140,2

110,7

162,3

104,2

-

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

114,5

113,8

113,5

112,3

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

107,9

111,9

106,2

113,3

101,8

-

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

93,5

92,5

84,7

95,7

+

13,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

93,1

91,8

83,9

95,9

+

14,2

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

108,4

102,6

90,4

-

11,9

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

108,8

92,7

82,7

94,1

+

13,7

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

109,3

107,8

110,5

110,5

±

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

103,8

99,1

100,6

-

1,5

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

69,2

108,2

97,9

69,5

68,8

-

0,9

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

103,1

94,4

85,0

94,4

+

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

98,5

99,6

97,9

92,1

-

5,9

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

106,9

114,6

119,8

98,4

-

17,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

107,9

96,3

97,1

105,8

+

8,9

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

99,5

100,6

99,5

93,1

-

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,2

101,0

97,9

93,3

93,6

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,8

99,1

105,1

101,0

100,7

96,7

-

4,0