Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 04-Jan 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

108,7

109,1

109,2

107,3

108,9

110,0

109,8

-

0,2

Mjukt bröd Bread

14,0

103,1

106,4

108,6

102,4

104,4

108,0

108,3

+

0,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

152,4

157,2

151,3

158,5

155,8

152,6

141,5

-

7,3

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,5

109,5

111,9

112,8

108,1

110,3

112,8

112,9

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

106,6

111,7

112,3

103,1

107,5

112,3

112,5

+

0,2

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

5,4

S

106,9

107,0

S

105,7

105,2

106,6

+

1,3

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,7

106,4

110,1

110,7

104,1

106,8

110,3

110,4

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

117,7

127,4

125,8

115,5

119,8

131,2

119,9

-

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,3

107,1

108,4

103,8

105,2

109,2

103,4

105,2

+

1,7

Griskött Pig meat

5,5

107,1

99,8

96,8

112,6

102,7

93,7

98,3

+

4,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

98,3

99,7

S

101,2

97,5

108,1

+

10,9

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

14,9

107,1

103,3

101,3

108,9

105,3

99,4

104,8

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

111,3

108,8

106,5

109,7

111,9

107,9

103,7

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,0

109,5

106,6

104,4

109,4

109,2

104,3

104,3

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,5

108,2

108,8

107,9

106,9

108,2

107,7

107,4

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

109,9

109,6

107,3

109,0

109,4

109,2

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.