Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03 -Dec 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

2105,4

2107,1

..

2104,2

2104,8

2109,5

..

 

-

be

Belgien Belgium

2103,1

2103,2

..

2102,1

2103,2

2103,7

101,0

-

2,6

cz

Tjeckien Czech Republic

103,3

101,7

..

104,0

101,5

104,5

107,9

+

4,1

dk

Danmark Denmark

107,0

106,0

..

106,5

105,4

106,9

..

 

-

de

Tyskland Germany

103,6

103,9

107,7

103,7

102,9

104,6

107,1

+

2,4

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

..

..

..

2102,0

2106,7

2111,5

..

 

-

es

Spanien Spain

2103,8

2105,2

..

2102,6

2104,3

2106,9

..

 

-

fr

Frankrike France

103,6

105,0

109,0

103,0

103,8

106,4

109,4

+

2,8

ie

Irland Ireland

106,2

108,7

112,5

104,7

106,4

110,2

113,1

+

2,6

it

Italien Italy

2105,2

2107,4

..

2104,3

2105,0

2111,7

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

100,4

96,0

..

..

..

96,1

95,2

-

0,9

lu

Luxemburg Luxembourg

104,8

106,2

..

103,5

104,9

107,8

..

 

-

lv

Lettland Latvia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

112,8

119,6

..

106,6

113,0

122,4

125,4

+

2,5

mt

Malta Malta

101,7

101,5

102,8

104,2

101,0

100,7

104,2

+

3,5

nl

Nederländerna Netherlands

2108,4

2110,4

..

2108,8

2110,4

2113,9

2110,7

-

2,8

at

Österrike Austria

101,6

103,6

..

101,3

101,7

105,6

106,2

+

0,6

pl

Polen Poland

109,0

112,3

..

..

..

113,4

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2103,4

2107,6

..

2104,3

298,9

2104,4

2105,4

+

0,6

fi

Finland Finland

102,8

104,2

107,1

101,3

102,8

104,3

107,4

+

3,0

se

Sverige Sweden1

107,1

109,3

113,4

105,3

106,6

110,4

113,4

+

2,7

si

Slovenien Slovenia

115,4

120,9

..

110,7

116,7

124,8

130,9

+

4,9

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

107,9

104,9

110,2

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

103,2

105,8

113,0

105,3

101,9

112,2

112,9

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.