Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03 -Dec 04

 

 

100,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

2102,8

2103,6

..

2107,5

2102,4

2111,0

..

 

-

be

Belgien Belgium

294,7

297,7

..

2104,6

296,5

298,1

2103,6

+

5,6

cz

Tjeckien Czech Republic

100,1

96,4

..

109,3

92,3

99,0

99,6

+

0,6

dk

Danmark Denmark

96,7

92,5

..

102,9

92,9

92,1

..

 

-

de

Tyskland Germany

100,4

101,4

99,9

105,6

99,2

103,2

99,1

-

4,0

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

113,6

123,0

..

2117,1

2110,8

2118,0

..

 

-

es

Spanien Spain

100,3

105,8

106,8

106,7

99,5

109,2

111,9

+

2,5

fr

Frankrike France

100,1

103,4

101,7

107,7

100,6

109,6

100,4

-

8,4

ie

Irland Ireland

100,0

99,6

101,8

102,1

99,8

99,9

99,0

-

0,9

it

Italien Italy

2106,4

2112,0

..

2110,0

2110,3

2119,4

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,2

101,9

..

..

..

108,0

106,4

-

1,5

lu

Luxemburg Luxembourg

99,5

100,5

..

106,5

104,9

106,4

..

 

-

lv

Lettland Latvia

99,9

97,1

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

104,1

110,5

..

103,9

108,6

124,2

105,0

-

15,5

mt

Malta Malta

110,3

106,1

98,8

139,2

106,3

120,9

103,8

-

14,1

nl

Nederländerna Netherlands

2103,7

2105,9

..

2119,6

2116,8

2119,7

110,2

-

7,9

at

Österrike Austria

101,7

102,1

..

106,6

99,9

103,0

102,4

-

0,6

pl

Polen Poland

94,6

95,9

..

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2101,8

2105,2

..

2100,8

298,4

2101,8

2107,9

+

6,0

fi

Finland Finland

103,7

99,0

102,0

110,1

103,5

105,3

102,6

-

2,6

se

Sverige Sweden1

102,1

100, 8

99,2

105,3

101,8

100,5

96,3

-

4,2

si

Slovenien Slovenia

109,9

113,5

..

112,9

116,9

120,3

117,9

-

2,0

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

103,0

100,0

98,8

108,5

+

9,8

uk

Storbritannien United Kingdom

103,3

109,9

113,4

110,4

102,8

118,2

111,2

-

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.