Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser för vegetabilier (kronor per 100 kg).

9. Producer prices for crop products (SEK per 100 kg).

 

2001

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete1 Winter wheat

103,5

97,3

101,9

97,1

106,7

99,3

117,6

91,7

Råg1 Rye

94,5

88,5

91,3

86,6

99,4

95,2

91,8

87,1

Havre1 Oats

99,7

93,8

76,8

73,9

106,3

92,6

74,3

74,4

Korn1 Barley

92,0

87,5

88,9

85,1

94,9

87,7

103,1

84,0

Rågvete1 Triticale

94,3

85,5

92,3

84,3

97,7

87,8

105,0

86,2

Oljeväxter2 Oil seed

195,0

200,7

202,9

208,0

-

-

-

-

Sockerbetor3 Sugar beet

42,6

41,9

41,0

41,0

-

-

-

-

Matpotatis4
Potatoes for consumption

182,6

176,7

191,8

196,1

205,0

152,4

244,3

143,2

Potatis för stärkelse5
Potatoes for starch

55,2

52,6

52,2

52,2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid leveransort för vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter. At the place of delivery, for cereals with water content 14 % and for Winter Wheat with protein content 11 %. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2         Avser 9 % vattenhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The price refers to 9 % water content and is calculated only for September to December.

3         Sammanvägt pris för A- och B-betor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. Average price för A- and B-beets at sugar content 16 %. Prices are calculated only for September to December.

4         Södra och mellersta Sverige. Pris redovisas endast för månaderna oktober till april. In the southern parts of Sweden. Prices are calculated only for October to April.

5         EUs minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content and is calculated only for September to December.