Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 04-Feb 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,4

103,3

102,4

101,8

102,6

102,9

102,2

101,5

-

0,7

Mjukt bröd Bread

14,4

104,4

105,3

106,0

103,8

104,2

105,9

106,8

+

0,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

111,6

121,0

128,1

112,2

107,4

130,8

118,2

-

9,6

Socker Sugar

1,2

106,4

106,7

106,5

105,5

107,0

106,8

106,4

-

0,3

Margarin Margarine

4,2

102,5

104,0

104,6

102,7

103,7

105,0

104,2

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,2

103,6

104,3

104,7

103,1

103,3

105,0

104,3

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,3

107,6

113,2

113,7

103,8

111,9

113,6

114,2

+

0,5

Grädde Cream

3,4

104,8

108,4

108,7

103,9

106,3

108,4

108,9

+

0,4

Smör Butter

0,7

102,7

105,0

106,1

103,0

105,6

106,5

107,2

+

0,7

Ost Cheese

10,8

105,7

107,0

106,3

104,6

107,5

106,5

106,4

-

0,1

Glass Ice cream

3,4

99,2

99,4

100,6

98,5

99,2

100,4

100,5

+

0,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,6

105,4

108,5

108,8

103,3

107,9

108,8

108,9

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

107,8

110,2

111,5

107,0

109,6

112,1

110,7

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,1

107,9

109,9

108,5

106,4

108,1

106,7

112,9

+

5,8

Griskött Pig meat

3,3

113,9

112,8

113,2

114,3

111,2

111,1

113,1

+

1,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

103,7

100,5

100,9

104,5

101,3

102,0

100,6

-

1,5

Annat kött Other meat

1,2

113,3

112,9

116,2

113,4

114,6

113,8

109,3

-

4,0

Kött Meat

13,4

109,6

109,0

109,1

109,4

108,2

107,9

109,8

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,6

106,8

105,7

104,6

107,2

106,2

105,3

104,6

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

108,0

107,1

106,5

108,1

107,0

106,4

106,9

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,8

106,6

107,7

107,6

105,6

107,4

107,6

107,8

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,5

106,5

104,7

105,9

106,6

106,5

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.