Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 04 -Jan 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

2100,1

2103,6

..

2110,9

2104,9

2110,7

..

 

-

be

Belgien Belgium

294,7

97,7

99,7

2107,0

299,3

114,0

..

 

-

Bg

Bulgarien Bulgaria

98,3

106,3

..

 

 

 

 

 

 

cz

Tjeckien Czech Republic

100,1

96,4

102,9

107,1

93,5

99,5

98,7

-

0,8

dk

Danmark Denmark

96,9

92,5

94,9

102,1

92,7

91,2

91,4

+

0,2

de

Tyskland Germany

100,4

101,4

99,9

104,7

99,8

103,8

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

 

..

..

125,4

..

 

-

gr

Grekland Greece

113,6

123,0

..

2123,8

2110,8

124,7

..

 

-

es

Spanien Spain

100,3

105,8

106,8

112,6

101,3

105,7

..

 

-

fr

Frankrike France

100,1

103,4

101,7

110,3

103,0

109,4

99,6

-

9,0

ie

Irland Ireland

100,0

99,6

101,8

105,3

102,0

101,7

104,6

+

2,8

it

Italien Italy

2106,4

112,0

..

2116,4

2112,1

2118,9

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,2

101,9

..

..

109,0

104,7

..

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

99,5

100,5

103,9

100,4

101,6

105,0

106,0

+

1,0

lv

Lettland Latvia

99,9

97,1

121,4

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

104,1

110,5

104,5

109,7

108,5

123,7

107,9

-

21,7

mt

Malta Malta

110,3

106,1

98,8

130,5

98,8

116,8

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

2103,7

2105,9

..

2126,2

2113,7

112,4

..

 

-

at

Österrike Austria

101,7

102,1

101,3

107,8

101,4

105,7

102,9

-

2,6

pl

Polen Poland

94,9

95,9

111,6

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2101,8

2105,2

297,5

2105,8

2112,0

2103,2

..

 

-

fi

Finland Finland

103,7

99,9

102,0

107,5

99,7

103,7

99,7

-

3,9

se

Sverige Sweden1

102,1

100,6

99,1

105,1

101,0

100,7

96,7

-

4,0

si

Slovenien Slovenia

109,9

113,5

112,2

113,4

116,2

117,2

111,8

-

4,6

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

 

110,6

106,5

105,5

101,9

-

3,4

uk

Storbritannien United Kingdom

103,3

109,9

113,4

110,3

104,2

118,7

109,6

-

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.