Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 04-
Feb 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

111,8

105,4

109,0

113,1

106,7

109,4

99,2

-

9,2

Svin Pigs

115,3

109,5

115,4

117,4

110,2

117,9

105,5

-

10,5

Fjäderfä Poultry

117,8

113,9

119,7

116,9

115,0

121,2

113,5

-

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

108,9

106,1

103,9

106,7

109,3

105,4

103,6

-

1,8

Insektsmedel Insecticides

111,0

108,1

113,0

107,5

111,8

107,3

114,2

+

6,3

Ogräsmedel Herbicides

95,9

97,7

99,2

97,9

95,5

98,1

99,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

114,2

119,8

129,9

118,5

113,0

129,8

135,0

+

4,0

Sammansatta Compounds

109,6

112,8

118,3

110,1

109,6

118,5

122,1

+

3,0