Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 04-Mar 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

105,5

102,8

120,0

93,2

-

22,4

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

105,2

97,5

112,2

89,8

-

20,0

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

104,5

92,7

80,5

84,8

+

5,4

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

106,3

105,2

98,3

93,8

-

4,6

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

113,2

102,0

121,6

97,1

-

20,1

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,7

105,5

99,8

110,0

91,0

-

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

137,5

142,8

148,1

125,0

-

15,6

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,3

114,6

113,6

110,3

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

98,1

100,4

111,2

111,4

±

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

139,9

117,5

185,6

104,2

-

43,8

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

110,6

124,4

110,6

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

153,7

135,1

115,5

169,6

104,9

-

38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

122,4

116,6

123,8

82,2

-

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,0

105,3

102,9

115,1

103,2

-

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

93,5

97,8

89,8

95,6

+

6,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

93,1

97,4

89,2

95,9

+

7,5

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

108,4

102,6

89,2

-

13,0

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

108,8

92,7

88,8

96,7

+

8,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

127,0

128,5

135,8

137,0

+

0,8

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

103,8

102,7

100,6

-

2,1

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

69,2

109,3

97,3

69,9

65,0

-

7,1

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

103,4

96,6

90,4

95,6

+

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

98,5

100,9

96,9

91,8

-

5,2

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

108,4

112,8

111,2

95,8

-

13,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

110,9

92,6

101,3

109,2

+

7,7

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

99,8

101,5

98,1

92,7

-

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

101,3

99,4

94,8

94,0

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

102,8

100,7

102,3

97,4

-

4,8