Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

3. Avräkningsprisindex (A-index).

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.                               

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

9. Avräkningspriser för vegetabilier (kronor per 100 kg).

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

S

Uppgift ej tillgänglig av sekretesskäl

Figures are confidential