Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

1 941

2 094

2 018

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 895

1 868

1 731

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 952

1 961

1 822

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 766

1 756

1 635

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 396

1 363

1 243

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 730

1 718

1 590

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 102

957

1 012

Häst Horses

576

649

716

743

702

669

701

669

594

Får Sheep

705

551

485

399

398

427

460

637

621

Lamm Lambs

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

2 244

2 349

2 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Fr o m år 2003 redovisas endast årstal. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments. From year 2003 only annual figures are reported.