Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 04-
Apr 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,7

107,1

109,1

102,6

106,8

109,4

105,3

-

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

107,0

115,1

120,9

108,0

115,9

117,0

132,7

+

13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

112,0

116,4

124,3

117,7

119,6

125,2

130,0

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,5

100,7

101,5

100,5

100,8

101,6

100,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

108,8

112,9

116,5

107,9

111,0

116,3

117,3

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,0

106,0

110,3

111,1

106,7

112,3

104,0

-

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

111,1

118,6

124,1

109,5

118,5

124,3

127,9

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

104,8

107,2

109,9

105,0

107,9

109,7

113,8

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

102,9

105,6

108,2

102,6

105,5

107,1

110,0

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

107,2

109,3

113,5

107,8

109,8

113,4

114,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

107,2

110,2

114,7

107,0

109,9

113,4

118,8

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

104,7

107,0

109,5

104,7

107,6

109,0

112,9

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

106,5

109,4

113,3

106,4

109,3

112,2

117,2

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

107,1

109,3

113,4

107,5

109,7

113,1

115,0

+

1,6