Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 04-Apr 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

106,0

103,5

120,2

93,4

-

22,3

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

105,7

98,2

109,1

90,2

-

17,3

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

105,1

93,5

79,2

85,5

+

8,0

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

106,8

105,8

98,7

94,2

-

4,6

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

113,8

102,7

122,0

97,6

-

20,0

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,7

106,1

100,5

109,2

91,4

-

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

137,7

143,1

148,2

124,6

-

15,9

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,4

114,7

113,6

110,2

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

100,2

98,2

105,8

110,0

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

143,7

117,3

187,7

106,2

-

43,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

110,6

124,4

110,6

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

-

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

153,7

138,1

115,3

171,3

106,4

-

37,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

122,4

116,6

123,8

166,2

+

34,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,0

106,4

102,5

113,7

105,7

-

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

93,5

101,6

89,5

99,3

+

11,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

93,1

101,2

88,9

99,8

+

12,2

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

110,8

102,6

89,2

-

13,0

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

108,8

87,5

92,3

94,1

+

1,9

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

130,4

131,7

135,8

137,0

+

0,8

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

103,8

102,9

100,6

-

2,2

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

68,3

114,0

97,0

69,3

65,0

-

6,3

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

103,6

95,6

91,8

95,8

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

98,5

100,6

94,5

91,8

-

2,9

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

110,4

111,9

110,2

92,7

-

15,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

112,8

92,6

111,1

109,2

-

1,7

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

100,0

101,1

96,3

92,5

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

101,5

98,8

94,4

93,9

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

103,3

100,2

101,5

98,3

-

3,2