Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 04-Maj 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,2

108,7

109,1

109,2

108,5

109,1

108,7

110,1

+

1,3

Mjukt bröd Bread

14,2

103,1

106,4

108,6

103,0

105,7

108,6

104,0

-

4,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

152,4

157,2

151,3

158,5

160,6

155,8

144,9

-

7,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,0

109,5

111,9

112,8

109,5

111,8

112,8

111,2

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

15,0

106,6

111,7

112,3

107,5

112,4

112,3

112,1

-

0,2

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

0,6

S

106,9

107,0

S

107,3

106,9

107,1

+

0,2

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

106,4

110,1

110,7

107,4

110,8

110,8

110,3

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

117,7

127,4

125,8

117,7

125,5

124,8

121,6

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

107,1

108,4

103,8

107,8

110,9

103,5

109,3

+

5,6

Griskött Pig meat

3,4

107,1

99,8

96,8

108,9

98,3

94,4

99,2

+

5,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,9

S

98,3

99,7

S

100,5

99,4

102,1

+

2,8

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,8

107,1

103,3

101,3

108,6

104,0

100,2

104,8

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

111,3

108,8

106,5

110,5

108,7

106,6

105,7

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,0

109,5

106,6

104,4

109,7

106,8

104,0

105,5

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,0

108,2

108,8

107,9

108,8

109,2

107,7

108,0

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

109,9

109,6

109,0

110,1

109,4

109,1

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.