Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 04-
Maj 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

111,8

105,4

109,0

113,6

106,1

111,9

99,8

-

10,8

Svin Pigs

115,3

109,5

115,4

117,2

110,0

118,7

103,8

-

12,5

Fjäderfä Poultry

117,8

113,9

119,7

120,2

114,4

123,0

112,3

-

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

108,9

106,1

103,9

109,3

105,4

103,6

100,6

-

2,9

Insektsmedel Insecticides

111,0

108,1

113,0

111,8

107,3

114,2

119,3

+

4,5

Ogräsmedel Herbicides

95,9

97,7

99,2

95,5

98,1

99,5

98,5

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

114,2

119,8

129,9

121,4

124,1

130,3

136,0

+

4,3

Sammansatta Compounds

109,6

112,8

118,3

113,7

117,7

119,7

124,4

+

4,0