Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 04 -Maj 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

102,1

105,6

105,3

2100,9

105,0

111,0

106,0

-

4,5

Be

Belgien Belgium

94,7

97,7

99,7

2100,1

100,0

104,4

92,2

-

11,7

cz

Tjeckien Czech Republic

100,1

96,4

102,9

103,3

95,9

106,7

94,1

-

11,8

dk

Danmark Denmark

96,9

92,5

94,9

99,9

91,2

93,1

92,2

-

1,0

de

Tyskland Germany

100,4

101,4

99,9

100,9

98,4

104,3

98,7

-

5,4

ee

Estland Estonia

..

..

127,4

..

..

130,0

130,8

+

0,6

gr

Grekland Greece

113,6

123,6

121,2

110,3

131,0

127,6

131,7

+

3,2

es

Spanien Spain

100,3

105,8

106,8

101,8

113,2

121,3

120,7

-

0,5

fr

Frankrike France

100,1

103,4

101,7

97,1

97,5

102,0

94,9

-

7,0

ie

Irland Ireland

100,0

99,6

101,8

101,9

99,9

105,5

103,8

-

1,6

it

Italien Italy

2106,4

2112,0

2109,7

2104,3

2106,6

2111,9

106,4

-

4,9

cy

Cypern Cyprus

..

..

121,0

..

122,0

126,0

113,1

-

10,2

lv

Lettland Latvia

99,9

97,1

121,4

..

..

114,1

..

 

..

lt

Litauen Lithuania

114,2

101,9

102,9

..

97,3

108,8

118,2

+

8,6

lu

Luxemburg Luxembourg

99,5

100,5

103,9

95,4

97,3

101,6

101,6

±

0,0

hu

Ungern Hungary

104,1

110,5

104,5

111,3

112,4

141,4

122,0

-

13,7

mt

Malta Malta

110,3

106,1

98,8

115,1

137,0

102,5

..

 

..

nl

Nederländerna Netherlands

103,7

104,9

99,8

2102,8

102,8

100,4

94,1

-

6,3

at

Österrike Austria

101,7

102,1

101,5

101,8

98,1

102,0

103,5

+

1,5

pl

Polen Poland

94,6

95,9

111,6

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

101,8

105,2

97,5

2101,7

106,1

110,3

105,5

-

4,4

si

Slovenien Slovenia

109,9

113,5

112,2

109,9

114,0

116,0

117,2

+

1,0

sk

Slovakien Slovakia

..

..

103,8

108,9

99,2

102,4

103,9

+

1,5

fi

Finland Finland

103,7

99,0

101,5

101,4

96,1

98,8

96,0

-

2,8

se

Sverige Sweden1

102,1

100,6

99,2

103,0

99,4

101,3

97,9

-

3,4

uk

Storbritannien United Kingdom

103,3

109,9

113,3

101,9

105,6

118,7

110,3

-

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.