Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 04-
Aug 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,7

107,1

109,1

105,1

108,1

109,7

104,1

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

107,0

115,1

120,9

107,1

113,5

123,8

140,3

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

112,0

116,4

124,3

107,1

120,7

123,8

130,8

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,5

100,7

101,5

100,5

100,8

101,6

100,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

108,8

112,9

116,5

108,1

113,9

116,5

117,3

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,0

106,0

110,3

110,9

105,3

113,6

102,7

-

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

111,1

118,6

124,1

112,3

118,9

124,2

131,0

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

104,8

107,2

109,9

105,4

107,6

110,6

113,8

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

102,9

105,6

108,2

103,5

105,8

109,3

109,6

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

107,2

109,3

113,5

107,4

109,4

115,1

115,2

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

107,2

110,2

114,7

107,0

110,2

115,3

119,9

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

104,7

107,0

109,5

105,2

107,2

110,2

112,9

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

106,5

109,4

113,3

106,5

109,4

114,0

118,0

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

107,1

109,3

113,4

107,3

109,4

114,9

115,8

+

0,8