Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 04-Aug 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

94,4

100,9

89,7

89,6

-

0,1

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

95,9

98,9

85,4

87,4

+

2,4

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

102,5

82,4

80,9

87,7

+

8,3

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

97,0

99,1

89,6

96,8

+

8,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

98,3

102,4

92,9

94,5

+

1,7

Spannmål Cereals1)

10,6

100,2

97,2

92,7

96,5

97,0

87,2

89,2

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

134,6

132,8

129,0

125,3

-

2,8

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

106,8

111,2

109,2

107,0

106,8

-

0,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,4

114,9

113,0

110,6

109,8

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,4

113,9

129,5

106,3

120,7

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

117,4

109,0

165,2

84,8

-

48,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

128,3

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

104,1

110,1

105,0

104,1

104,1

±

0,0

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

155,1

117,2

108,6

155,0

91,0

-

41,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

126,0

174,0

161,0

154,3

-

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,2

105,9

110,8

108,7

104,7

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

95,1

96,7

91,7

100,2

+

9,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

94,7

96,6

91,5

100,7

+

10,1

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

100,2

98,0

88,6

-

9,6

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

97,0

83,2

96,2

98,8

+

2,7

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

103,9

120,6

122,9

119,6

-

2,7

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

102,8

102,9

98,2

-

4,6

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

68,3

106,3

92,6

68,8

66,7

-

3,1

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

98,2

91,4

94,3

97,9

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

101,2

102,6

94,5

92,1

-

2,5

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

107,6

109,1

103,9

98,4

-

5,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

108,3

88,4

113,5

112,0

-

1,3

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

102,0

102,6

95,9

93,3

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

100,4

97,8

95,2

95,3

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

102,4

102,6

100,2

98,8

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är prelininära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.