Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 04-Aug 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,4

103,3

102,4

101,8

103,7

102,2

102,1

99,8

-

2,2

Mjukt bröd Bread

14,4

104,4

105,3

106,0

104,7

106,2

106,4

106,5

+

0,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

111,6

121,0

128,1

105,5

133,6

122,4

96,3

-

21,3

Socker Sugar

1,2

106,4

106,7

106,5

105,8

106,8

106,3

103,8

-

2,4

Margarin Margarine

4,2

102,5

104,0

104,6

103,0

104,0

104,5

102,3

-

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,2

103,6

104,3

104,7

103,6

105,3

104,7

102,1

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,3

107,6

113,2

113,7

108,7

113,7

113,9

113,1

-

0,7

Grädde Cream

3,4

104,8

108,4

108,7

106,2

108,8

108,5

107,9

-

0,5

Smör Butter

0,7

102,7

105,0

106,1

102,9

106,1

106,4

106,1

-

0,3

Ost Cheese

10,8

105,7

107,0

106,3

106,8

107,5

105,7

104,2

-

1,5

Glass Ice cream

3,4

99,2

99,4

100,6

99,3

99,9

100,9

98,9

-

2,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,6

105,4

108,5

108,8

106,5

109,0

108,6

107,4

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

107,8

110,2

111,5

108,1

110,9

111,7

109,1

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,1

107,9

109,9

108,5

109,8

111,7

109,9

115,8

+

5,4

Griskött Pig meat

3,3

113,9

112,8

113,2

115,9

115,2

115,8

115,4

-

0,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

103,7

100,5

100,9

104,9

101,0

101,4

99,0

-

2,4

Annat kött Other meat

1,2

113,3

112,9

116,2

112,6

113,9

118,0

116,7

-

1,1

Kött Meat

13,4

109,6

109,0

109,1

111,1

110,7

110,7

111,6

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,6

106,8

105,7

104,6

107,4

106,0

104,9

103,7

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

108,0

107,1

106,5

108,9

107,9

107,4

107,1

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,8

106,6

107,7

107,6

107,6

108,4

108,0

107,1

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,5

106,5

106,1

107,3

106,8

105,3

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.