Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun 04 -Jun 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

102,1

105,6

105,4

99,9

103,7

109,9

103,3

-

6,0

Be

Belgien Belgium

94,7

97,7

99,7

296,0

100,4

100,9

93,3

-

7,5

cz

Tjeckien Czech Republic

100,1

96,4

102,9

99,1

94,9

106,4

95,4

-

10,3

dk

Danmark Denmark

96,9

92,5

94,9

97,6

90,3

96,1

94,7

-

1,5

de

Tyskland Germany

100,4

101,4

99,9

99,6

101,6

107,4

98,8

-

8,0

ee

Estland Estonia

..

..

127,4

..

..

128,4

129,5

+

0,9

gr

Grekland Greece

113,6

123,6

121,2

106,0

126,0

122,0

124,5

+

2,1

es

Spanien Spain

100,3

105,8

106,8

100,5

108,3

121,3

107,1

-

11,7

fr

Frankrike France

100,0

103,6

101,9

95,6

98,1

101,7

96,2

-

5,4

ie

Irland Ireland

100,0

99,6

101,8

101,8

98,4

105,7

104,2

-

1,4

it

Italien Italy

106,4

112,0

109,7

2102,6

2104,7

2111,3

107,0

-

3,4

cy

Cypern Cyprus

..

..

121,0

..

105,0

114,0

105,3

-

7,6

lv

Lettland Latvia

99,9

97,1

121,4

..

..

117,3

152,6

+

30,1

lt

Litauen Lithuania

114,2

101,9

102,9

..

110,3

109,5

119,3

+

9,0

lu

Luxemburg Luxembourg

99,5

100,5

103,9

97,9

97,7

103,9

101,4

-

2,4

hu

Ungern Hungary

104,1

110,5

104,5

104,7

107,9

122,3

114,3

-

6,5

mt

Malta Malta

110,3

106,1

98,8

100,4

91,5

84,5

84,9

+

0,5

nl

Nederländerna Netherlands

103,7

104,9

99,8

295,3

96,2

98,4

93,2

-

5,3

at

Österrike Austria

101,7

102,1

101,5

100,2

99,3

105,1

101,3

-

3,6

pl

Polen Poland

94,6

95,9

111,6

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

101,8

105,2

97,5

2104,1

108,8

104,5

100,4

-

3,4

si

Slovenien Slovenia

109,9

113,5

112,2

108,7

110,8

111,9

116,2

+

3,8

sk

Slovakien Slovakia

..

..

103,8

107,9

98,7

102,3

103,9

+

1,6

fi

Finland Finland

103,7

99,0

101,5

98,8

93,8

98,8

95,2

-

3,6

se

Sverige Sweden1

102,1

100,6

99,2

102,0

101,7

103,9

97,8

-

5,6

uk

Storbritannien United Kingdom

103,3

110,0

113,3

102,1

108,0

116,1

109,9

-

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.