Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0511

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 04-Okt 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

97,9

107,5

90,8

90,1

-

0,8

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

96,7

102,8

86,1

86,9

+

0,9

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

104,4

78,8

81,5

89,1

+

9,2

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

96,8

96,4

90,2

96,1

+

6,5

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

99,1

109,2

94,2

93,2

+

1,6

Spannmål Cereals1

10,6

100,2

97,2

92,7

98,8

100,7

88,1

89,5

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

137,0

137,8

128,4

128,7

+

0,2

Sockerbetor Sugar beets

3,7

109,2

107,0

106,8

109,2

107,0

106,8

110,3

+

3,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,4

113,6

112,0

110,3

113,3

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,4

105,8

109,5

105,5

105,7

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

96,5

161,9

109,7

102,0

-

7,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

128,3

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

104,1

105,0

104,1

104,1

91,6

-

12,0

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

155,1

99,8

150,7

110,8

103,2

-

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

143,6

126,0

88,9

118,6

+

33,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,2

103,0

109,8

101,7

101,7

-

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

94,8

88,4

80,2

97,8

+

22,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

94,4

87,5

79,6

98,2

+

23,4

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

109,1

95,6

89,2

-

6,6

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

100,5

91,4

102,8

101,0

-

1,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

103,0

102,6

102,8

102,9

+

0,1

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

105,3

99,0

100,7

95,5

-

5,2

Andra djur Other animals

1,4

105,8

90,3

68,3

96,6

84,2

67,1

66,7

-

0,7

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

98,8

91,0

92,4

97,5

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

101,6

99,6

93,5

92,8

-

0,7

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

111,7

110,7

100,6

98,7

-

1,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

103,2

105,9

114,5

114,1

-

0,4

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

102,4

100,6

94,8

94,0

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

100,9

96,5

93,8

95,5

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

101,6

101,4

96,7

97,8

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är prelininära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.