Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 04-Nov05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,4

103,3

102,4

101,8

103,2

102,7

101,1

98,8

-

2,2

Mjukt bröd Bread

14,4

104,4

105,3

106,0

105,4

105,2

105,2

105,9

+

0,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

111,6

121,0

128,1

108,0

129,7

116,3

109,4

-

6,0

Socker Sugar

1,2

106,4

106,7

106,5

106,8

105,9

106,1

104,1

-

1,9

Margarin Margarine

4,2

102,5

104,0

104,6

102,7

104,4

103,5

102,0

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,2

103,6

104,3

104,7

103,8

104,9

103,4

102,1

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,3

107,6

113,2

113,7

108,8

113,9

113,9

112,9

-

0,9

Grädde Cream

3,4

104,8

108,4

108,7

105,8

109,0

108,7

108,2

-

0,5

Smör Butter

0,7

102,7

105,0

106,1

102,9

106,1

105,6

105,5

-

0,1

Ost Cheese

10,8

105,7

107,0

106,3

105,9

107,7

106,2

104,4

-

1,8

Glass Ice cream

3,4

99,2

99,4

100,6

99,3

99,4

100,1

98,6

-

1,5

Mejeriprodukter
Dairy products

31,6

105,4

108,5

108,8

106,1

109,1

108,8

107,4

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

107,8

110,2

111,5

107,6

112,3

110,8

111,0

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,1

107,9

109,9

108,5

107,2

108,2

107,1

115,5

+

7,9

Griskött Pig meat

3,3

113,9

112,8

113,2

111,8

110,8

112,1

116,6

+

4,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

103,7

100,5

100,9

101,2

100,6

102,1

98,6

-

3,5

Annat kött Other meat

1,2

113,3

112,9

116,2

115,5

111,4

115,6

112,4

-

2,7

Kött Meat

13,4

109,6

109,0

109,1

108,3

107,7

108,5

111,3

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,6

106,8

105,7

104,6

106,1

106,1

104,5

103,4

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

108,0

107,1

106,5

107,0

106,7

106,2

106,8

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,8

106,6

107,7

107,6

106,6

107,9

107,4

107,0

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,5

106,5

105,5

106,8

105,9

105,2

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.