Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 05-Jan 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

102,8

118,4

92,5

91,9

-

0,6

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,5

97,7

110,5

89,0

93,7

+

5,3

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,8

103,6

78,8

84,0

98,7

+

17,4

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

104,1

96,5

92,9

100,4

+

8,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

93,1

101,3

119,8

96,3

98,5

+

2,3

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

90,0

101,8

108,4

90,2

94,2

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

130,6

142,5

147,4

124,8

132,1

+

5,9

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

124,6

124,6

112,9

124,6

124,6

124,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,6

114,1

114,6

113,7

110,0

114,4

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

113,6

110,5

104,9

111,2

+

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

100,8

110,1

176,5

103,4

104,4

+

1,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

102,3

110,7

162,6

105,7

105,2

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

113,8

113,5

112,3

107,0

-

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,2

103,1

106,2

113,4

102,3

104,4

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

92,5

84,7

95,7

102,4

+

7,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

91,8

83,9

95,9

102,9

+

7,3

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

88,3

108,4

102,6

90,4

90,4

±

0,0

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

97,7

92,7

82,7

94,1

96,7

+

2,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

115,0

107,8

110,5

110,5

114,9

+

4,0

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

103,8

99,1

100,6

97,8

-

2,8

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

66,2

97,9

69,5

65,3

66,7

+

2,0

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,7

94,4

85,0

94,2

97,6

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,6

94,9

91,9

99,6

97,9

92,1

91,5

-

0,7

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

114,6

119,8

98,4

103,7

+

5,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

96,3

97,1

105,8

129,1

+

22,0

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,2

96,3

93,1

100,6

99,5

93,1

93,8

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,4

94,0

94,6

97,9

93,3

93,6

95,4

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,6

99,2

97,8

101,0

100,7

96,8

98,7

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.