Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 05-Jan 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

109,1

109,2

111,8

108,9

110,0

109,8

113,1

+

3,1

Mjukt bröd Bread

14,1

106,4

108,6

106,7

104,4

108,0

108,3

108,3

-

0,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

157,2

151,3

136,6

155,8

152,6

141,5

123,0

-

13,1

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,8

111,9

112,8

112,8

110,3

112,8

112,9

113,8

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,5

111,7

112,3

112,1

107,5

112,3

112,5

110,9

-

1,4

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

106,9

107,0

107,3

105,7

105,2

106,6

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,1

110,7

110,0

106,8

110,3

110,4

109,8

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

127,4

125,8

119,2

119,8

131,2

119,9

127,7

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,4

103,8

108,9

109,2

103,4

105,2

109,7

+

4,3

Griskött Pig meat

3,5

99,8

96,8

100,5

102,7

93,7

98,3

102,7

+

4,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,3

99,7

101,0

101,2

97,5

108,1

99,4

-

8,1

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,9

103,3

101,3

104,6

105,3

99,4

104,8

105,1

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,6

108,8

106,5

105,8

111,9

107,9

103,7

104,8

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

106,6

104,4

105,4

109,2

104,3

104,3

105,1

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,2

108,8

107,9

107,7

108,2

107,7

107,4

107,7

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,9

109,6

109,4

109,0

109,4

109,2

109,7

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.