Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 05 -Nov 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

101,7

105,1

105,6

101,7

110,1

104,3

105,3

+

1,0

be

Belgien Belgium

94,7

97,7

99,7

295,8

103,6

103,1

107,5

+

4,3

cz

Tjeckien Czech Republic

100,1

96,4

102,9

96,0

100,8

101,0

95,6

-

5,4

dk

Danmark Denmark

96,9

92,5

94,9

94,1

95,2

94,8

95,2

+

0,4

de

Tyskland Germany

100,0

101,3

99,7

99,7

104,8

98,6

100,4

+

1,8

ee

Estland Estonia

..

..

127,4

..

..

128,7

130,0

+

1,0

gr

Grekland Greece

113,6

123,6

121,2

111,4

121,8

119,4

127,1

+

6,4

es

Spanien Spain

100,3

105,8

106,8

95,8

105,2

104,8

107,0

+

2,1

fr

Frankrike France

99,9

103,6

101,9

99,8

110,0

100,8

98,1

+

2,3

ie

Irland Ireland

100,0

99,6

101,8

98,0

99,0

99,5

102,4

+

2,9

it

Italien Italy

106,4

112,0

109,7

2110,1

2120,1

2110,1

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

..

..

121,0

..

122,0

125,0

143,2

+

14,6

lv

Lettland Latvia

106,7

104,7

121,4

..

..

72,0

144,4

+

105,6

lt

Litauen Lithuania

114,2

101,9

102,9

..

98,7

95,9

117,6

+

53,9

lu

Luxemburg Luxembourg

110,3

100,5

103,9

102,1

104,8

107,4

105,1

-

2,1

hu

Ungern Hungary

103,7

110,5

104,5

105,5

118,2

103,0

107,2

+

4,1

mt

Malta Malta

110,3

106,1

98,8

107,1

115,9

98,5

96,5

-

2,0

nl

Nederländerna Netherlands

103,7

104,9

99,6

2107,0

110,9

105,0

108,9

+

3,7

at

Österrike Austria

101,7

102,1

101,5

99,8

103,1

101,8

101,7

-

0,1

pl

Polen Poland

94,6

95,9

111,6

..

..

..

110,8

 

..

pt

Portugal Portugal

101,8

105,2

97,5

2100,1

105,2

102,9

100,9

-

1,9

si

Slovenien Slovenia

109,9

113,5

112,2

113,9

117,9

116,9

117,3

+

0,3

sk

Slovakien Slovakia

..

..

103,8

102,4

98,5

102,6

101,0

-

1,6

fi

Finland Finland

103,7

99,0

102,0

104,3

103,2

103,2

98,8

-

4,3

se

Sverige Sweden1

102,1

100,6

99,2

102,2

100,5

97,1

99,2

+

2,2

uk

Storbritannien United Kingdom

103,3

109,9

113,2

100,6

117,7

107,5

109,8

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.