Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 05-
Jan 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

105,4

109,0

99,6

106,7

108,0

101,6

99,7

-

1,8

Svin Pigs

109,5

115,4

104,3

110,0

114,5

107,5

104,0

-

3,3

Fjäderfä Poultry

113,9

119,7

112,2

115,0

115,5

112,8

112,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

106,1

103,9

101,1

109,3

105,4

103,6

100,6

-

2,9

Insektsmedel Insecticides

108,1

113,0

118,4

111,8

107,3

114,2

119,3

+

4,5

Ogräsmedel Herbicides

97,7

99,2

98,6

95,5

98,1

99,5

98,5

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

119,8

129,9

134,3

109,2

129,3

135,0

135,8

+

0,6

Sammansatta Compounds

112,8

118,3

123,9

105,3

118,0

122,1

130,1

+

6,6