Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 05-
Feb 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,1

109,1

104,9

105,7

107,6

104,4

107,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

115,1

120,9

136,1

120,4

114,8

126,9

142,6

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

116,4

124,3

129,3

111,4

124,4

128,8

133,1

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

101,5

100,7

100,5

100,8

101,6

100,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

112,9

117,1

118,0

110,9

116,3

117,5

119,0

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

106,0

110,3

103,4

106,7

110,9

104,0

104,0

-

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

118,6

124,1

129,2

116,2

123,4

127,1

129,6

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

107,2

109,9

113,4

106,3

107,7

111,5

115,7

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

105,6

108,1

109,6

105,8

106,7

109,9

108,2

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

109,3

113,5

114,6

109,4

112,2

113,3

115,9

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

110,2

114,7

119,5

109,4

113,3

118,3

122,2

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

107,0

109,5

112,7

106,4

107,4

111,4

115,3

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

109,4

113,3

117,7

108,6

111,7

116,5

120,4

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,3

113,4

115,3

109,3

112,1

114,0

116,8

+

2,5