Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb05-Feb 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

103,5

119,2

92,8

91,9

-

0,9

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,5

98,4

111,4

89,4

93,7

+

4,8

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,8

104,4

79,7

84,4

99,2

+

17,4

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

104,7

97,4

93,4

100,5

+

7,6

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

93,1

102,0

120,7

96,7

98,5

+

1,9

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

90,0

102,5

109,2

90,6

94,3

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

130,6

142,7

147,7

124,9

132,1

+

5,8

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,0

112,9

99,5

86,0

86,0

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

113,4

114,6

113,3

109,2

113,6

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

110,3

111,2

105,9

111,7

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

100,8

110,1

182,4

101,3

104,4

+

3,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

102,3

109,6

168,7

104,1

105,0

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

116,6

123,8

82,2

91,2

+

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

103,0

105,6

114,7

101,6

104,0

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

92,5

87,8

96,0

105,0

+

9,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

91,8

87,2

96,2

105,7

+

9,8

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

108,4

102,6

90,0

90,0

±

0,0

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

92,7

82,7

93,2

95,8

+

2,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

119,8

120,4

124,6

124,1

-

0,3

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

103,8

101,9

100,6

97,7

-

2,9

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

66,2

97,3

69,5

63,7

66,7

+

4,7

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,3

94,5

86,6

94,0

98,3

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,6

94,9

91,9

100,9

97,5

92,1

91,5

-

0,7

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

111,9

112,3

96,9

100,4

+

3,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

93,8

101,3

106,0

150,0

+

41,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,2

96,3

93,1

101,5

98,8

93,0

94,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,4

94,0

94,5

98,5

93,6

93,4

96,0

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,6

99,2

97,6

101,1

101,4

96,4

98,9

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.