Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 05-
Apr 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,1

109,1

104,9

 

106,8

109,4

105,3

107,7

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

115,1

120,9

136,1

115,9

117,0

132,7

147,6

+

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

116,4

124,3

129,3

119,6

125,2

130,0

134,3

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

101,5

100,7

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

112,9

117,1

118,0

111,0

117,1

118,6

118,7

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

106,0

110,3

103,4

106,7

112,3

103,9

104,2

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

118,6

124,1

129,2

118,5

124,3

127,9

130,1

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

107,2

109,9

113,4

107,9

109,7

113,8

118,5

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

105,6

108,1

109,6

105,5

107,1

110,0

108,8

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

109,3

113,5

114,6

109,8

113,4

114,4

116,8

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

110,2

114,7

119,5

109,9

113,4

118,8

122,3

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

107,0

109,5

112,7

107,6

109,0

112,9

117,9

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

109,4

113,3

117,7

109,3

112,2

117,2

121,1

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,3

113,4

115,3

109,7

113,1

115,0

117,7

+

2,4