Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

2000 = 100

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2006

Diff, %

 

 

 

 


Maj


Maj


Maj


Maj

Maj 05-
Maj 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

109,3

113,4

115,3

109,3

113,6

114,9

118,1

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

100,7

99,1

97,5

99,5

101,3

97,7

101,9

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,9

109,6

109,4

110,1

109,4

109,1

110,0

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,5

106,5

105,5

105,9

106,6

105,5

105,7

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

106,6

107,0

107,5

106,8

107,4

107,5

109,2

+

1,6

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,7

107,1

107,7

106,9

107,5

107,6

109,5

+

1,7

Livsmedel, totalt Food, total

106,6

106,1

105,4

106,1

106,7

106,2

107,1

+

0,9

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

106,7

105,7

105,3

106,4

106,9

107,1

108,9

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.