Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 05-Maj 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

97,1

119,5

93,7

94,0

+

0,3

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,3

97,2

103,5

90,5

94,2

+

4,1

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,5

91,3

79,2

85,8

111,7

+

30,2

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

99,0

98,5

94,5

103,9

+

9,9

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

92,9

102,0

116,8

97,9

96,3

-

1,6

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

89,9

96,3

107,3

91,7

97,8

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

134,3

143,4

148,0

124,6

137,9

+

10,7

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

114,0

114,7

113,3

109,2

114,5

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

96,4

107,0

112,5

122,1

+

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

99,8

117,3

187,7

106,2

120,8

+

13,8

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

101,4

115,3

172,9

108,0

117,9

+

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

116,6

123,8

120,2

144,1

+

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

102,9

100,9

113,6

105,1

110,8

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

101,0

91,9

99,3

107,5

+

8,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

100,6

91,5

99,8

108,2

+

8,5

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

110,8

102,6

88,8

90,0

+

1,4

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

87,5

89,7

93,2

95,8

+

2,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

131,7

137,5

138,1

135,3

-

2,0

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

103,8

102,9

98,2

97,7

-

0,6

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

68,1

97,0

69,3

66,7

85,7

+

28,6

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,4

95,4

91,6

95,2

100,3

+

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,8

94,6

91,7

100,6

94,2

91,1

90,4

-

0,7

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

112,6

108,6

94,8

108,8

+

14,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

92,6

111,1

109,2

147,0

+

34,6

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,5

96,0

92,9

101,2

95,9

92,1

93,9

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,5

93,8

94,4

98,7

94,1

93,4

96,7

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,7

99,1

97,5

99,5

101,3

97,7

101,9

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.