Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 05-Maj 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

109,1

109,2

111,8

109,1

108,7

110,1

111,7

+

1,5

Mjukt bröd Bread

14,1

106,4

108,6

106,7

105,7

108,6

104,0

107,7

+

3,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

157,2

151,3

136,6

160,6

155,8

144,9

148,9

+

2,7

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,8

111,9

112,8

112,8

111,8

112,8

111,2

113,7

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,5

111,7

112,3

112,1

112,4

112,3

112,1

110,7

-

1,2

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

106,9

107,0

107,3

107,3

106,9

107,1

106,1

-

0,9

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,1

110,7

110,0

110,8

110,8

110,3

110,0

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

127,4

125,8

119,2

125,5

124,8

121,6

136,2

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,4

103,8

108,9

110,9

103,5

109,3

111,3

+

1,8

Griskött Pig meat

3,5

99,8

96,8

100,5

98,3

94,4

99,2

102,4

+

3,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,3

99,7

101,0

100,5

99,4

102,1

98,4

-

3,7

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,9

103,3

101,3

104,6

104,0

100,2

104,8

105,5

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,6

108,8

106,5

105,8

108,7

106,6

105,7

105,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

106,6

104,4

105,4

106,8

104,0

105,5

105,6

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,2

108,8

107,9

107,7

109,2

107,7

108,0

108,3

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,9

109,6

109,4

110,1

109,4

109,1

110,0

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.