Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 05-
Maj 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

105,4

109,0

99,6

106,1

111,9

99,8

101,8

+

2,1

Svin Pigs

109,5

115,4

104,3

110,0

118,7

103,8

106,0

+

2,1

Fjäderfä Poultry

113,9

119,7

112,2

114,4

123,0

112,3

112,8

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

106,1

103,9

101,1

105,4

103,6

100,6

94,1

-

6,4

Insektsmedel Insecticides

108,1

113,0

118,4

107,3

114,2

118,7

108,4

-

8,7

Ogräsmedel Herbicides

97,7

99,2

98,6

98,1

99,5

98,5

89,3

-

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

119,8

129,9

134,3

124,1

130,3

136,0

136,7

+

0,6

Sammansatta Compounds

112,8

118,3

123,9

117,7

119,7

124,4

131,8

+

5,9