Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 05-
Aug 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,1

109,1

104,9

108,1

109,7

104,1

108,1

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

115,1

120,9

136,1

113,5

123,8

140,3

151,1

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

116,4

124,3

129,3

120,7

123,8

130,8

135,2

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

101,5

100,7

100,8

101,6

100,5

92,0

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

112,9

117,1

118,0

113,9

117,2

118,5

120,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

106,0

110,3

103,4

105,3

113,6

102,7

106,1

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

118,6

124,1

129,2

118,9

124,2

131,0

133,3

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

107,2

109,9

113,4

107,6

110,6

113,8

120,4

+

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

105,6

108,1

109,6

105,8

109,3

109,5

109,5

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

109,3

113,5

114,6

109,4

115,1

115,2

118,4

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

110,2

114,7

119,5

110,2

115,3

119,9

122,5

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

107,0

109,5

112,7

107,2

110,2

112,9

120,2

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

109,4

113,3

117,7

109,4

114,0

118,0

121,9

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,3

113,4

115,3

109,4

114,9

115,8

119,2

+

2,9