Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 05-Aug 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

100,9

89,7

89,4

102,2

+

14,4

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,3

98,9

85,4

86,3

101,3

+

17,3

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,5

82,4

80,9

90,5

98,7

+

9,0

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

99,1

89,6

96,0

106,9

+

11,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

92,9

102,4

92,9

92,4

106,3

+

15,1

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

89,9

97,0

87,2

89,2

101,6

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

134,3

132,8

129,0

129,8

138,1

+

6,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

114,0

113,0

110,3

110,0

114,6

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

129,5

106,3

121,0

135,0

+

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

99,8

109,0

165,2

82,1

136,7

+

66,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

101,4

108,6

155,0

88,8

130,5

+

47,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

174,0

161,0

154,3

128,1

-

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

102,9

110,8

108,7

104,6

117,8

+

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

96,7

91,7

100,2

108,0

+

7,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

96,6

91,5

100,7

108,8

+

8,0

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

100,2

98,0

88,1

90,0

+

2,1

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

83,2

96,2

98,0

107,7

+

9,9

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

120,6

122,9

119,0

115,6

-

2,9

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

102,8

102,9

98,2

97,5

-

0,7

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

68,1

92,6

68,8

65,5

82,9

+

26,6

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,4

91,4

94,3

97,5

105,5

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,8

94,6

91,7

102,9

94,2

91,8

90,8

-

1,1

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

109,1

103,9

98,4

109,6

+

11,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

88,4

113,5

112,0

147,2

+

31,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,5

96,0

92,9

102,9

95,6

93,0

94,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,5

93,8

94,4

98,0

95,0

94,9

99,1

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,7

99,1

97,5

102,7

100,1

98,5

106,0

+

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.