Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 05-Aug 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

109,1

109,2

111,8

109,3

109,1

113,8

111,2

-

2,2

Mjukt bröd Bread

14,1

106,4

108,6

106,7

107,4

108,9

106,1

106,6

+

0,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

157,2

151,3

136,6

154,6

146,2

127,0

150,8

+

18,7

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,8

111,9

112,8

112,8

112,5

112,8

113,0

113,1

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,5

111,7

112,3

112,1

112,4

112,4

112,2

110,9

-

1,1

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

106,9

107,0

107,3

107,1

107,3

108,2

105,0

-

3,0

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,1

110,7

110,0

111,0

111,0

110,2

109,4

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

127,4

125,8

119,2

125,0

124,1

118,6

135,4

+

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,4

103,8

108,9

110,6

104,2

109,7

112,1

+

2,2

Griskött Pig meat

3,5

99,8

96,8

100,5

97,4

95,3

101,2

106,3

+

5,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,3

99,7

101,0

94,4

95,4

99,0

94,7

-

4,4

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,9

103,3

101,3

104,6

102,2

99,7

104,4

105,9

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,6

108,8

106,5

105,8

107,2

106,7

106,5

107,1

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

106,6

104,4

105,4

105,2

103,8

105,8

106,7

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,2

108,8

107,9

107,7

108,5

107,6

108,0

108,5

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,9

109,6

109,4

110,0

109,4

109,7

110,0

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.